1 de jul. 2011

MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS I DELS SERVEIS PÚBLICS

Els mateixos que van provocar la crisi (bancs, institucions financeres, grans empreses…) estan imposant la seva estratègia per tal d’enfrontar-se a aquesta mateixa crisi. Emparant-se en el deute públic proposen àmplies retallades de les despeses socials, facilitar i abaratir l’acomiadament, reduir els salaris, disminuir les pensions i augmentar els impostos que paguem la major part de la població (IVA)
El deute públic no és el resultat d’un increment de la despesa social. Ans al contrari, és producte de la disminució dels ingressos estatals com a conseqüència:

1.de la crisi econòmica generada en el sector financer.

2.de la continuada reducció d’impostos a les rendes i patrimonis més alts.

3.de la factura dels rescats de les entitats bancàries.

Malgrat tot, els poders polítics europeus, estatals i autonòmics, amb una total submissió als poders econòmics, especialment als financers, es mantenen en el camí de retallar els drets econòmics, socials i laborals. Davant de l’ofensiva permanent del capitalisme i de la degradació de diversos àmbits de la nostra societat: casos de corrupció, augment de l’individualisme, augment d’actituds xenòfobes…, l’única possibilitat que tenim és l’autoorganització per tal de defensar els nostres drets.

Per això proposem la creació d’una Assemblea en Defensa dels Drets Socials i dels Serveis Públics, per tal de LLUITAR PER:

- La defensa dels drets socials i la igualtat, contra l’atur, l’empobriment, la defensa dels serveis públics, la defensa d’un model socioeconòmic just, la igualtat de gènere.

- La defensa del territori: contra les agressions ecològiques i urbanístiques, l’especulació i el malbaratament de recursos.

- L’acceptació sense condicions del dret a l’autodeterminació social, econòmica i nacional de tots els pobles. Volem una democràcia de veritat, directa i participativa.

Per aconseguir aquests objectius globals, EXIGIM:

- La derogació de la Reforma Laboral i de la Reforma de les Pensions.

- La dació de l’habitatge en el pagament de la hipoteca.

- La creació d’una banca pública que financïi polítiques de creació de treball.

- Una fiscalitat fortament progressiva, en benefici de la distribució de la riquesa.

- Una sanitat pública, universal, gratuïta i de qualitat, sense cap tipus de discriminació.

- Una educació pública, gratuïta, progressista, democràtica, laica i catalana.

- Aturar les retallades en la LLei de Dependència i en els Serveis Socials en general.

- La municipalització dels serveis bàsics i la gratuïtat del transport públic per a

sectors socials desafavorits: jubilats/ades, estudiants, joves,...

ASSEMBLEA en DEFENSA dels DRETS SOCIALS i dels SERVEIS PÚBLICS