19 de febr. 2013

Crònica de la xerrada sobre la situació de la regió nord-oest dels Estats Units, l´Occupy Seattle i la repressió envers la lluita social


El passat 15 de febrer van tenir entre nosaltres ,l´Ariadna i el Briton, dos anarquistes de la ciutat de Seattle. A la conferència van assisitir-hi una veintena de persones que van poder aprofundir en el coneixement de la situació social d´aquell país.

Primerament, ens van explicar la impunitat policial que es viu als EUA. Com a exemple d´aquesta realitat, van denunicar que a l´Agost de 2010, en només una setmana, a la ciutat de Seattle, van ser assasinades 6 persones a mans de la policia. Una d´aquestes morts, la de l´indí americà John T. Williams va provocar una revolta social en forma de manifestacions i disturbis durant un mes i mig.

Seguidament, ens van explicar el naixement del moviment Occupy Seattle ( equivalent americà del moviment 15-M ) a la tardor de 2011. Un moviment divers de protesta on els anarquistes d´aquella ciutat han tingut una participació considerable. En aquest sentit, va destacar l´ocupació d´espais públics on els participants van poder exercir la democràcia directa i el recolzament a les lluites dels treballadors portuaris d´aquella ciutat.

Aquest increment de la mobilització social es va concretar el 1r de Maig de 2012 en una manifestació de milers de persones. Al final de la jornada, es van atacar edificis estatals i es va declarar l´estat d´emergència a la ciutat per part de les autoritats municipals.

Arran d´aquesta jornada es va iniciar una persecució judicial i mediàtica en contra del moviment Occupy Seattle. Emparant-se en els Grans Jurats. Als EUA les persones abans de ser portades a judici són jutjades per un organisme que es diu Gran Jurat. En aquest, les persones són citades a declarar sense saber en la condició legal en que ho fan, sigui com a encausat o testimoni. A més a més, les persones que hi assisteixen no tenen dret a un advocat. Per denunciar aquesta indefensió legal i la persecució contra el moviment, 3 activistes es van negar a declarar res, fets pels quals es troben actualment a la presó.

Per úlitm, van denunciar el clima de por que vol crear l´estat americà entre el Moviment Occupy Seattle amb l´obertura de tots aquests processos judicials.

Per a més informació:


Per a solidaritzar-se amb les persones empresonades:

Matthew Pfeiffer #42421-086
FDC SeaTac
P.O. Box 13900
Seattle, WA 98198


Katherine Olejnik #42592-086
FDC SeaTac,
P.O. Box 13900
Seattle, WA 98198


Matthew Kyle Duran #42565-086
FDC SeaTac
P.O. Box 13900
Seattle, WA 98198