12 d’ag. 2012

ARTICLE PER A UN DEBAT : ( Unitat d'acció anticapitalista , ja!)

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/rescat-bancari-multiplica-92-vegades-els-diners-necessaris-eradicar-fam


Crec que la nostra estratègia hauria de ser, pel que fa a promoure la mobilització social, la de denunciar públicament les contradiccions del sistema ( com aquesta tan greu que denuncia aquest article del Setmanari La Directa ), conjuntament amb d'altres col.lectius anticapitalistes amb què coincidim, mitjançant accions directes no-violentes i simbòliques.
Per exemple: ocupar temporalment  bancs , oficines de la borsa, seus de partits polítics, llocs d'esbarjo de luxe i privats, etc.

Les accions haurien de ser originals, , que cridessin l'atenció pública, aportar dades concretes ( per exemple, en aquest cas, podríem aportar les dades que conté aquesta article per denunciar la política d'ajuts del govern als bancs, mentre aplica una política de retallades que fa créixer la injustícia social).

Alhora, cada acció hauria d'aportar reivindicacions concretes i factibles. En aquest cas, per exemple, podríem reivindicar el no pagament del deute, prou a les retallades i la socialització de la banca per destinar els diners a  crear llocs de treball .

Aquí està la gràcia: alhora que denunciem les contradiccions del sistema, oferim alternatives viables i podem animar a la població a unir-se i multiplicar les accions i la mobilització.

La gràcia està també en oferir dades concretes que facin paleses les contradiccions i en oferir alternatives postcapitalistes, en aquest cas la socialització de la banca la volem per a crear ocupació, però no l'"ocupació" en sentit capitalista, sinó perque els llocs de treball responguin a les necessitats decidides en assemblees locals i també responguin a criteris de repartiment del treball igualitaris, ecològics i cooperatius. Es a dir, que aspirem a substituir l'economia capitalista, basada en el mercat, l'explotació, etc, per aquesta altra economia , democràtica i ecològica que proposem - conjuntament en un moviment ampli anticapitalista.

En conclusió: segurament seria positiva la proposta de formació d'un grup d'acció a nivell comarcal que convoqui periòdicament a fer "accions sorpresa" ( a l'estil dels iaioflautes, per exemple) que animi i ampliï la mobilització social, en base als continguts i l'estràtègia acordats en assemblea, prèviament.

Signat: Ricard Truc, membre de l'Assemblea.